Juni 2022

Status på området fornyelsen i ODDENSE.  

Det er 5 år siden områdefornyelsen startede op allerede dengang blev det sagt vi skulle have tålmodighed.

 Der arbejdes ud fra den projekts beskrivelse, der blev udarbejdet efter et borgermøde  alle havde mulighed for at deltage i.

Projektet er forsinket er bl.a. på grund af corona dér gjorde det besværligt at afholde fysiske møder og efterfølgende er projektet er ramt af en langtidssygemelding ved hvor projektleder, der har bevirket paddel banen og renovering at multibanen ikke er sendt i udbud..

Stier.

Stien via HPs fiske sø er nu næsten færdig.

Inden ferien forventes broen over til Geertsens jord langs Andrupvej opsat.

Jesper og Gitte Frandsen, har givet tilladelse til at dér over deres mark må etableres det resterende stykke sti, derved når stien helt op til præstegården og stien gennem skole skoven.

Finansieringen til det sidste stykke sti undersøges, lykkes det ikke må vi overveje at etablere en trampesti langs Andrupvej.

Skive kommune fjernede den del af skoleskoven som var væltet.

Området fremstår bart, men der er plantede nye træer.

Tarzan banen, og de efterhånden dårlige shelters er væk , skolesøen graves dybere, så vi synes byen får en flot sti.

Skole / Hal/ Børnehave.

Tænk positiv og vær tålmodig denne del at projektet har været meget langsommelig.

Vi mangler at Skive kommune tager endelig stilling til den gamle børnehaves bygninger, en del af området indgår i planlægningen

Gruppens forventning var at i dag stod der en færdig paddel bane at multibanen var renoveret og at det grønne område fremstod færdigt, samt at faciliteterne til petanque var i orden, det er de desværre ikke, det skal der rettes op på.

Alle kan se at så er det langt er vi ikke, det har været frustrerende for arbejdsgruppen, men tålmodighed, vi kan ikke ændre på det.

Skole /Hal gruppen vil selv komme med en beskrivelse af hvad deres tanker om udendørs forsamlingshus og området er.

Branding gruppen vil orienterer om deres tanker og tiltag på byens hjemmeside :Fællesskabets by.

God sommer Glæd jer over der sker noget i ’fællesskabets by”

Mvh.

Anna-Lise Vestergaard

Byen blev i 2016 tildelt 6 mio til områdefornyelse, efter borgermøderne i 2016 blev der udvalgt emner og nedsat 3 arbejdsgrupper. Hal/skole- nærområde, Byforskønnelse: Oddense- en åben by og Branding af Oddense.

Se projektbeskrivelsen her

 

Der vil løbende komme opdateringer her på siden

 

NYHEDSBREVE gennem tiden:

Kontaktpersoner 

Styregruppe:

Anna-Lise Vestergaard

mobil: 29734166

E-mail: Annalisev@outlook.dk

Hal/skole- nærområde:

Niels Nüchel

E-mail: nuchel@outlook.dk

Byforskønnelse: Oddense -en åben by

Anna-Lise Vestergaard

mobil: 29734166

E-mail: Annalisev@outlook.dk

Branding:

Else Godsk Vestergaard

mobil 60189872

E-mail: elsegodsk@icloud.com