Områdefornyelse Oddense

Oddense har historisk udvist fællesskab og handlekraft når man ville have noget til at ske. I Oddense ved vi , at har vi nogle ønsker til vores fælles by, skal initiativet udspringe af et lokalt engagement og kræfterne til at gennemføre og realisere projektet skal findes i fællesskabet.
Områdefornyelsen med overskriften, Oddense-Fællesskabets by, tog også
udgangspunkt i lokalt initiativ og engagement. En gruppe Oddenseborgere,
Styregruppen, henvender sig i december 2014 til kommunen for at drøfte muligheden for områdefornyelse.

Skive kommune indstiller i november Oddense til områdefornyelsesmidler i 2016 og efter ministeriets godkendelse kunne arbejdet gå i gang.

I alt bliver der afsat 2 millioner fra boligministeriet og 4 millioner fra Skive kommune.
Ved et møde i september 2016 med ca. 100 borgere blev det besluttet at arbejde videre i tre arbejdsgrupper:
Gruppe 1 – Hal/skole-nærområde i Oddense
Gruppe 2 – Byforskønnelse: Oddense - en åben by
Gruppe 3 – Branding af Oddense
De tre arbejdsgrupper arbejdede med stort engagement frem til, hvad områdefornyelsen skulle indeholde for de enkelte grupper bl.a. på basis af områdets børn og unge, så deres ønsker kunne indgå i processen.
På et borgermøde i foråret 2017 blev de forskellige forslag præsenteret og
derefter kunne det praktiske arbejde i grupperne gå i gang.
De tre arbejdsgrupper arbejdede ihærdigt frem til september 2023 med at realisere ønskerne og drømmene, hvor områdefornyelsen blev afsluttet og indviet.
Områdefornyelse Oddense

Tak til velvillige sponsorer til projektet
Sparvestfonden                   300.000 kr.
Norlys vækstpulje                  50.000 kr.
Landsbypuljen                     300.000 kr.
Lokale- og anlægsfonden      200.000 kr.
Bustrupfonden                       50.000 kr.
Landdistriktspuljen               331.000 kr.
Landsbypuljen                       68.428 kr.
Skov A/S                               50.000 kr.

FLAGALLÈ

Oddense har fået områdets flotteste flagallé, hele 70 flag kan nu vejre gennem Oddense og præsentere et feststemt Oddense Byrum

Der er etableret åbne pladser i byen med betonplinte, belysning og beplantning, der skal give indtryk af lys, luft og indsigt.

Der er opsat træskulpturer, der tager udgangspunkt i den nordiske mytologi .

Der er etableret parkeringsplads ved Strøget 12.

Belysning, der er opstillet 7 lygtepæle på stien mellem Næstildvej og Højskolevej, således stien kan benyttes på alle tidspunkter.

Visuel identitet

I samarbejde med et reklamebureau blev der udarbejdet en strategi for, hvordan Oddense blev synlig og
genkendelig gennem et fælles design, sådan at alle visuelle tiltag, f.eks. velkomstbrochure, nyhedsbreve o.a. får det samme udtryk og genkendelighed.

 

Fælles IT-platform

I samarbejde med samme reklamebureau blev der opbygget en fælles it-platform, www.Fællesskabetsby.dk, hvor alle byens foreninger og interessenter har mulighed for at få deres egen side på Fællesskabetsby.dk og har mulighed for at reklamere og lave opslag bredt.
Samtidig er der en fælles favnende kalender.

Infoskærme.
I OddensHus. Odddense børneunivers er der opsat infoskærme, der bruges til opslag og til at orientere om, hvad der sker i byen.

Brochure

Der er udarbejdet en flot og præsentabel brochure, der kan give nye samt etablerede Oddenseborgere en rigtig god
fornemmelse af hvad Oddense er og indeholder. Brochuren kan samtidig bruges til at brande Oddense ved forskellige arrangementer.

Træmuseet/ mødested for kreativt håndværk.

Brandinggruppen har i samarbejde med træmuseet arbejdet på at åbne træmuseet op for byens borgere til kreative aktiviteter, i et hus der summer af håndværk og ideer.
Der er investeret i varmepumper til førstesalen, således at vævestuen er varm og indbydende og den er blevet indtaget af mange vævere fra nær og fjern.

Samtidig benyttes førstesalen af en lokal nørklegruppe og der er skabt mulighed for yderligere foredrag, kurser og kreative aktiviteter.
Der er investeret i en personlift til første sal og en nyt tidssvarende køkken

 

Nyfødte.

Vi søsatte en tradition med at plante et træ på et centralt sted til hver nyfødt med et navneskilt på.
Træerne bliver siden gravet op og udleveret til forældrene, mens navneskiltet kommer til at hænge på en træskulptur lavet i cortenstål med visuelt udgangspunkt i byens logo.
Således kan man altid følge med i årets nyfødte på de plantede træer og periodens nyfødte på navneskiltene, der blafrer som blade på
træskulpturen.

Beplantning.

Der er plantet 14 store vejtræer fra skoleskoven og ud mod Holmhuse, for at etablere en visuel sammenhæng mellem Holmhuse og Oddense.

Vandresti. 

Der er etableret en vidunderlig vandresti fra det gamle vandværk, forbi H.P’s fiskesø via en lille bro til Andrupvej, hvor den kobler sig på stisystemet ved Skolesøen.

Paddelbane. 

Der er lavet en udendørs paddelbane i området ved OddenseHus. Den er topmoderne og kan benyttes af allealdre og styrker derfor kun fællesskabet

Multibane. 

Multibanen har fået nye bander og belægning , der kan bruges til leg, boldspil og andet til glæde for skolen og børnehaven og alle vi andre.

Madpakkehus.

Ved området ved skolesøen er der kommet et madpakkehus, som kan benyttes af skole, børnehave, dagplejere og alle andre.