Byforskønnelse en åben by.

Status jan. 2022.

Der arbejdes ud fra de ønsker der fremkom på borgermøderne og som efterfølgende er indskrevet i områdefornyelsen som er godkendt af Skive kommune og Boligministeriet i 2016.

Der er sket en væsentlig ændring idet opgaven med indfaldsvejenes forskønnelse er ændret til forskønnelse af byrum.

En øget trafikmængde gennem byen kan muligvis medføre ændringer af sving/indfaldsveje, så det vil være en skam at bruge penge på noget der muligvis ændres.

Alle der har lyst til at deltage og komme med input til gruppen er velkomne.

Det første projekt var nemt at beslutte.

Lys på stien øst for byen:

7 lysmaster kr. 70.000, stien er ikke en skolesti, derfor ryddes den ikke for sne, men den anvendes flittigt.

Stien er anlagt ca. 2012.

 

Byrum:

Målet er at skabe indkik og blikfang, når man færdes i og kører gennem byen.

Her er anvendt ca. kr. 1.100.000 til området ved:

  • ”det gule palæ”, og området overfor. (”det gule palæ” blev nedrevet og baghuset solgt til privat udlejer)
  • parkeringsplads til Træmuseet
  • Forskønnelse ved indkørslen ved Næstildvej, alle kender Geden.

         

  • Beplantning mod Holmhuse for at få sammenhæng i byen.
  • Skulpturerne der stå i byen er købt af Træmuseet med tilskud fra Landsbyudvalget.

                          

        

Stier rundt om byen.

Ønsket er /var man skal kunne gå ”tørskoet” rund om byen.

I øjeblikket arbejdes der med stien ud til Fiskesøen hvor man passerer Bogtrykkeren og Troelsen mod nord., og mod syd etableres der en bro så man krydser Geertsens mark.

Det er opgivet at etablere en sti langs Hindborgvej den bliver ret dyr at etablere.

Stierne forventes færdige medio. 2022.

Kontakt

Byforskønnelse: Oddense -en åben by

Anna-Lise Vestergaard

mobil: 29734166

E-mail: Annalisev@outlook.dk