Brandingruppen fik 3 opgaver at arbejde med i forbindelse med områdefornyelsen:

Information om Oddense og omegn; Etablering af flagallé; Mødested for kreativt håndværk på Træmuseet.

Dertil er kommet et projekt med fremstilling af Vikingeboder og vi står bag andre initiativer som Byens Bedst pyntede juleskilt, Juleløb og Oddense et godt sted at vokse op, hvor der bliver plantet et frugttræer for hvert nyfødte barn.

Status er:                         

 

  • Flagalléen er etableret og består af 70, flag, så byen er flot, når alle flag er oppe. Det er Borgerforeningen der står for administrationen og en gruppe af borgere sætter flagene op og tager dem ned. Der er lavet retningslinjer for hvornår der flages og hvad man mod betaling kan bestille flagning til og disse retningslinjer vil ved behov blive justeret.

Kontaktperson er Alfred 21400778.

  • Vikingeboderne er kommet til som en idé skabt af Jørgen Troelsen og fremstillet af frivillige, for penge doneret af SKOV a/s.

En gruppe af frivillige står for monteringen og nedtagningen. Der er 14 boder og de er en stor succes og er lejet ud til mange arrangementer i området.

De repræsenterer vores by og vidner om hvor meget der er muligt, når vi hjælpes ad.

Det er Borgerforeningen der står for udlejningen. 

Kontaktperson Alfred 21400778

 

  • Information om Oddense og opland her har arbejdsgruppen haft som første prioritet at få lavet en synlig visuel identitet i form af et logo og en fælles IT-portal (hjemmeside), hvor foreninger og interessenter kan lave opslag, reklamere for aktiviteter etc. Der er en fælles kalender så vi altid har et sted, hvor vi kan se hvad der sker i byen og oplandet.

Der er kommet nye informationsskærme i OddenseHus, Oddense Børneunivers og Dagli´Brugsen.

Skærmene bruges primært til at viser vores fælles kalender, men der vil på sigt blive mulighed for andre information og reklamer.

Vi har fået en Webmasteren Sanne Alsbjerg som er ansvarlig for at opdatere hjemmesiden og kalender. Det er vigtigt at alle sender nyheder, fotos, datoer for kalender begivenheder osv til Sanne. Hvis hjemmesiden skal leve og være et besøg værd, skal der være aktivitet og det er et fælles ansvar.

Fælleskabets by har fået sin egen facebook side, en side der skal bruges til information ikke til kommentarer og diskussion.

 

Informationspjecen der blev lavet for en del år siden, bliver opdateret og får nyt layout der passer ind i den nye visuelle identitet. Den vil blive hustandsomdelt når den er færdig og derudover skal den ligger hos byens forskellige aktører , butikker, firmaer , foreningen, arbejdspladser og forhåbentlig inspirere nogen til at kigge nærmere på vores by.

 

  • Mødested for kreativt håndværk med udgangspunkt i Træmuseet er det projekt vi senest er gået i gang med. En af de ting man ved projekt start beskrev som specielt ved byen er vores Træmuseum, - et museum der er kendt både i ind-og udland, men desværre er ukendt territorie for mange af byens borgere.

 

Der var et ønske om at få træmuseet til at blive set som et aktiv for flere af byens borgere og ikke udelukkende som et sted for ” træmænd” – undskyld udtrykket.

Træmuseets bestyrelse var heldigvis også interesseret i at få andre kreative folk ind i deres rammer.

Hermed var der basis for at skabe et Mødested for kreativt håndværk

 

Træmuseet skal være som det altid har været med de aktiviteter og kurser de har, det er ikke vores mission at blande os i det.

 

Vi ønsker at skabe et mødested for byens borgere der gerne vil lave håndværk/håndarbejde. Det kan være i form af uformelle møder på 1. sal, hvor man sidder med strikke-hækletøj el.lign. og udveksler erfaringer og lærer af hinanden eller det kan være formaliserede kurser i et eller andet håndværk man gerne vil lære at kende.

 

Da Træmuseet har en fin samling af væve, har det været naturligt at tage udgangspunkt i dem. Rummet hvor vævene står skal være opvarmet for at vævene ikke bliver ødelagt. Derfor er der brugt midler til at etableret varme på 1. sal, så det er muligt at holde en jævn temperatur i vævelokalet og mødelokalet ved siden af.

 

Der er fuld gang i indretningen og restaurering af de gamle væve og der er kommet endnu et par væve til, så rummet nu er ved at være fyldt op.

Vi er heldige med at være i et hus med ” Træmænd”, for vævene er gamle og til tider mangler der en pind hist og her.

Indenfor en overskuelig fremtid vil de store skaftevæve være klar til brug.

De små rammevæve er allerede i gang og vi har haft kursus gennem AOF i efteråret 2021 og igen her i foråret 2022.

Lige nu er der kursus hver torsdag aften, samme aften er der vævere som arbejder på de store skaftevæve – så kig endelig op på 1. sal, hvis I har lyst til at se hvad der foregår.

 

Vi håber at vi sammen med folkene på Træmuseet og byens kreative borgere kan få lavet nogle kurser og aktiviteter, som gør, at endnu flere vil komme i dette dejlige hus, som allerede summer af håndværk, kunst, kreativitet, engagement og sammenhold. Så kunne du tænke dig at være en del af dette så kontakt Else Godsk Vestergaard (60189872 eller mail elsegodsk@icloud.com) eller Annette Pedersen (40290707 eller mail annettebakpedersen@gmail.com)

 

Medlemmer af brandinggruppen er Karin Jensby, Annette Bak-Pedersen, Steen Don, Bjarne Skov, Poul Erik Christensen, Sanne Alsbjerg og Else Godsk Vestergaard.

 

Har du lyst til at være med i vores gruppe så kontakt Else

Kontakt

Branding:

Else Godsk Vestergaard

mobil 60189872

E-mail: elsegodsk@icloud.com