I begyndelsen af 2024 kom en af de sidste store ting på plads nemlig byens nye madpakkehus/bålhytte.

Madpakkehuset/bålhytten er placeret ved skolesøen og ligger nu idylisk og flot med udsigt til søen.
Den kan huse 40-50 personer på de opstillede bænke og der er mulighed for at grille.
Medbring selv brænde og husk at rydde op efter dig selv.

3. Januar 2022

Byfornyelse
Hal/skoleområdet


Som alle nu kan se, sker der noget på sportspladsen omkring den gamle tennisbane.
Etablering af området omkring skole og hallen er gået i gang.

Første etape er bygning af et megamøbel
Denne bygning har flere funktioner bl.a. kan den bruges til udeundervisning, ophold for petanque spillere, mindre samlinger/møder m.m.

Senere bliver den resterende del af den gamle sportsplads lavet om til et grønt rekreativt område med beplantning borde og bænke.
Det gamle Tarzan-land renoveres og der etableres syn fra hallen ned til ”skolesøen”

I stedet for tennisbanen bliver der etableret en ny indendørs paddel-tennisbane ved hallen.


Den placeres bag hallen ved opvarmningssalen.
Multibanen, der i flere år har været nærmest ubrugelig får ny belægning.
Der etableres lys og lyd i området omkring multibanen og megamøblet
Dette var en kort orientering, mere følger
På gruppens vegne
Niels Nüchel

Kontakt

Hal/skole- nærområde:

Niels Nüchel

E-mail: nuchel@outlook.dk