Vores værdier

Vi prioriterer børnenes hverdag, for her er der både tid og ro til fordybelse - og plads til tumlelege.
I den lille gruppe tilgodeses hvert enkelt barns behov, og via alderssvarende aktiviteter støttes dets udvikling i forhold til f.eks. sprog, motorik, selvhjulpenhed, empati og selvværd - i det hele taget klædes det godt på til børnehavelivet.

Vi sætter pris på udeliv og er ude hver dag, så vidt vejret og de yngstes formåen tillader det. Turen går måske ikke længere end til vores egen have - måske til en kollegas have, legepladsen, en tur gennem Skoleskoven eller en gåtur ned for at hilse på heste eller høns i byen.

 

Fakta

I Skive Kommune arbejder alle dagplejere ud fra teorien om, at et godt samspil barn og voksen imellem er vigtigt, for at barnet udvikler sig bedst muligt (ICDP), og derfor har vi en anerkendende tilgang til barnet og dets initiativer og skaber fælles oplevelser, som læring kan vokse af.
Vi arbejder også med læreplaner og tænker de forskellige temaer ind i de aktiviteter vi sætter i gang.