Indmeldelse i Dagplejen

På den Digital Pladsanvisning kan du:

  • Skrive dit barn op til en plads i dagpleje
  • Se hvor dit barn står på ventelisten
  • Svare ja eller nej til en plads
  • Melde dit barn ud
  • Søge om tilskud til børnepasning (friplads)

Du får brug for dit NemID 

Der er pasningsgaranti i dagplejen, hvis barnet er skrevet op 3 måneder før behov og barnet er mindst 30 uger gammelt.

Dagplejepædagogen vil senere rette henvendelse til forældrene vedrørende tilbud om plads.

Der kan ikke ske optagelse af børn ved direkte henvendelse til dagplejeren, idet disse kun må modtage børn, der er henvist af den kommunale dagpleje.

Hvis du er interesseret i, at barnet på et tidspunkt skal overflyttes til en anden institutionstype eks.: vuggestue/børnehave, skal man være opmærksom på, at blive skrevet op på venteliste, idet sådan en overflytning ikke kan ske automatisk.

 

Du kan skrive dit barn op her:

DIGITAL PLADSANVISNING