Forældresamarbejde

Det er vigtigt for barnets trivsel, at der er god kontakt mellem forældrene og dagplejeren.

Vi tilbyder - udover den daglige snak ved aflevering/afhentning - en samtale 3 måneder efter opstarten, så vi kan udveksle erfaringer og justere f.eks. afleveringstider eller aktiviteter, afstemme forventninger til hinanden og dermed øge samarbejdet for at fremme barnets udvikling.

Cirka et halv år før børnehavestart, afholdes en overgangssamtale, hvor forældre og dagplejer i fællesskab planlægger de områder, som vi vil have særligt fokus på de sidste måneder i dagplejen - f.eks. selvhjulpenhed/at blive blefri/sprogtræning - så barnet hjælpes så godt som muligt videre til børnehaven. 

Vi vil gerne dialogen - så spørg, hvis der mangler information om noget eller kom med forslag til ændringer.