Aktiviteter-Legestue

I vinterhalvåret mødes vi i Hallen til legestue en formiddage om ugen, hvor vi har fokus på henholdsvis motorik og sang/sanglege - om sommeren er det f. eks. haverne og legepladsen, der er samlingssted.
                                
I vinterhalvåret inviterer vi til en månedlig "Åben Legestue" kl. 9-11, hvor f.eks. forældre på barselsorlov kan komme med deres barn og så småt stifte bekendtskab med dagplejelivet.

Vi har et fint samarbejde med Oddense Børnehave, idet dagplejerne og deres børn besøger Børnehaven onsdag formiddag - det giver en tryg overgang til børnehavelivet, så vi derved følger børnene godt på vej videre ud i livet. 

De seneste år har vi været på et årligt bondegårdsbesøg, hvor vi har kigget på bondemandens dyr, traktorer og øvrige maskiner - det er en stor oplevelse for børnene, som de taler om længe efter.

Øvrige arrangementer

 

De årlige arrangementer er f.eks. Fastelavnsfest (afholdes ofte sammen med bedsteforældrene).

Kirkegang tæt på jul, juletræsfest (arrangeres sammen med byens borgerforening).

Busudflugt samt "Dagplejens Dag" (fejres som aktivitetsdag sammen med børnehavens yngste børn med fælles gåtur, sang på ældrecentret, leg i børnehaven og fælles forældrekaffe ved afhentning).