Velkommen

Vi er glade for, at du kigger forbi.

I Oddense er vi 6 kommunalt ansatte dagplejere  fordelt både indenfor og udenfor byskiltene. Vi passer hver 3-4 børn i alderen 0 til knapt 3 år i vort eget hjem (+ evt. et gæstebarn, når en kollega har fri).

Dét, at have sin hverdag i en lille gruppe og i noget, der ligner dets egen familie, gør hurtigt barnet trygt og klar til udvikling og læring.

Det giver barnet en overskuelig hverdag med nærhed/nærvær, tryghed, glæde, plads til spontane oplevelser, fælles oplevelser, fokus på det enkelte barn og aktiviteter afstemt efter barnets alder. Barnet får dermed mulighed for at danne tætte relationer til jævnaldrende børn.

Fakta

Oddenses dagplejepædagog hedder Lene Krarup, og hun kan besvare alle spørgsmål ang. dagplejeplads. Hun er naturligvis jævnligt på formiddags- eller kontaktbesøg hos dagplejerne, men læg besked, hvis du ringer forgæves, så hun kan ringe tilbage. Dagplejekontoret har følgende telefontider via kommunens omstilling på tlf.nr. 9915 5500

  Mandag – onsdag kl.

 12.30 - 15.30

  torsdag

 15.00 - 17.00

  fredag

 12.30 - 14.00

Vi håber, at du har fået lyst til at lære Dagplejen nærmere at kende sammen med dit barn!

Der er flere oplysninger på Dagplejens hjemmeside: www.dagplejen-skive.dk