Dagplejerne i Oddense vil gerne invitere forældre med børn i dagplejealderen (0-knapt 3 år) til åben legestue.
Måske er du på barsel og har lyst til at tage lidt hul på dagplejelivet og til at være sammen med os i legestuen en formiddag. Det kan være en god måde at lære dagplejerne og deres børn at kende på – og en tryg måde for kommende dagplejebørn at blive fortrolige med Hallen på.
Derfor er der mulighed for at besøge os og være med til at lege og synge – vi er i ”opvarmningshallen” i OddenseHus fra kl. 9 til ca. kl. 10.45.
Har du spørgsmål, så kontakt én af dagplejerne – f.eks. Jonna, der har mobilnummer 3028 9758 - og send meget gerne en sms med tilmelding.
03 Apr 2020

Åben legestue april

  • Kl. 9:00-10:45
  • OddenseHus - I opvarmningshallen
  • 0 kr.