Når du bor i Oddense og opland, så er du en del af Fællesskabets by.
Oddense er en lille landsby med alt, hvad det betyder. Vi har et rigt foreningsliv og det kan vi kun have; fordi at vi har mange frivillige og aktive hjælpere.
Især sportslivet og fysiske aktiviteter nyder godt af frivilligheden. Det giver byen mange glade timer på græsplænerne og i hallen. Det kunne vi på ingen måde undvære.
Derudover er mange aktive omkring Brugsen. Vi ejer selv lokalerne og vil gerne bevare tingene sådan. Derfor er der også brug for mange hænder her.

Under kontaktpersoner finder du en liste over, hvor du kan finde oplysninger op de forskellige kontaktpersoner i de grupper og foreninger der er i byen.


Der findes helt sikkert flere aktiviteter end der ses her, men de er ikke organiseret- men forhør dig på byens facebook side, så vil der helt sikkert være nogle der kan hjælpe dig videre.

Kontaktinformation i Oddense og omegn

Oddense Otting idrætsforening: Kontakt OOUGF | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)

Borgerforeningen kan kontaktes her: Bestyrelsen | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)

Bestyrelsen i OdenseHus kan findes her: Bestyrelsen | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)

Borgerinvest (BIO- Brugsens lokaler) kontakt findes her: BIO (Borger Invest Oddense) | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)

Dagplejen Oddense: Finder du her: Dagplejen i Oddense | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)

Oddense Børneunivers (Skole-Børnehave-SFO): oddenseskole (aula.dk)

Menighedsråd: Bvook.dk

Træmuseet: www.traemuseet.dk/kontakt

Mødestedet for kreativ håndværk:
Væverne: Vævestuen | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)-
Nørklerne: Nørklerne | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)
Ecoprint: Ecoprint | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)

Oddense Plejecenter: Her kan du læse Oddense Plejecenter (skive.dk)

Varmeforsyning Oddense: Varmeforsyning Oddense | Fællesskabets By (faellesskabetsby.dk)

Makværket: Makværket -  (business.site)