Ecoprint - farvning med planter.
Tirsdag den 15.11 kl. 19.00 på Træmuseet har du mulighed for at stifte bekendtskab med ecoprint. Vi følger op på workshoppen vi havde til Åbent Husarrangementet. Du er også velkommen selv om du ikke var med den dag.
Medbring praktisk tøj og handsker.
Der vil være en deltagerbetaling på 25,- kr til dækning af udgifter til materialer.
Vh
Ketty, Inger og Annette