BIO - BORGER INVEST ODDENSE

I 2009 startede vi et samarbejde med Dagli ́ Brugsen Balling, så Dagli ́ Brugsen Oddense blev filial. Borgerne købte anparter, så vi i dag ejer bygningerne. BIO udlejer bygningen til brugsen. Alt leje reinvesteres i ejendommen og butikken. Dvs. Bio er et nonprofit selskab. Som andelshavere i BIO har vi en naturlig interesse i at bakke op om Brugsens aktiviteter.


Dagli ́ Brugsen Oddense
Vores lokale dagligvarebutik med tips/lotto post, pakke (Post nord, GLS) og medicinudlevering (Roslev apotek).
HELE BYENS OPSLAGSTAVLE hænger inde i butikken med køb og salg og bytte, opslag om arrangementer og søgning efter frivillige hjælpere og meget andet.


VORES BUTIK

Et lokalt fællesskab omkring arrangementer og praktiske gøremål med Dagli ́ Brugsen Oddense. Vi har bl.a. bygget et kold lager, et nyt indgangsparti. Senest har vi indsamlet penge blandt byens borgere, ved igen at sælge anpartsbeviser. Vi har søgt fondsmidler. Herved har vi kunne lægge nyt tag på Brugsen. Vi har fået lavet ny kølet, frugt/ grønt afdeling. Vi har fået bygget ny legeplads. Vi holder blomsterdag og forskellige arrangementer med specielle tilbud i løbet af året, og op mod jul. Vi har rigtig mange frivillige, der yder en stor indsats i Brugsen.


Bestyrelsen består af:
Jette Vestergaard tlf.: 20445278
Kristian Liedegaard tlf.: 40401385
Ryan Kristensen
Ole Henriksen