13/10-2022

Hej alle sammen!

Først og fremmest en kæmpe tak til Henriette og resten af holdet bag dette kæmpe arbejde, som er lavet i løbet af meget kort tid! TAK for det!

Jeg vil blot opfordre ALLE till at give deres mening til kende inden søndag d.16/10. Uanset i hvilken retning det måtte være! I respekt for det arbejde som er lavet af gruppen, er det vigtigt at flest muligt afgiver deres holdning, positiv eller negativ.

Vores hustand har taget stilling. Det bliver JA TAK!
Vi fyrer med gas på et 13 år gammelt fyr, som tiden rinder ud for efterhånden.…
Hvad gør vi så????
Naturgas er en saga blot fra 2030, og alt for dyrt i disse tider.
Jordvarme? Vi har ikke grunden til det, så alt for dyr løsning for os.
Luft til vand? Umiddelbart for stor en investering kontra holdbarhed på anlæg!
Pillefyr? Nej tak, det er ikke den rigtige løsning i vores hus!

Jeg mener faktisk fjernvarme kan gøre noget positivt for Oddense som by! Jeg mener helt sikkert at en tilslutning til fjernvarme i byen ville kunne afspejles i huspriserne på længere sigt. Energi og særligt grøn energi er vigtigt, og deri ligger fremtiden

På lang sigt er fjernvarme det rigtige i min optik

Mvh Søren Nautrup (Helenevej 20)


13/10-2022

Det betyder da helt klart noget, hvor mange der er interesseret i fjernvarme i Oddense.

Bliver vi for få og stiger prisen måske i forhold til det BUD, som der diskuteres nu.
 Jamen, så bliver projektet måske dømt ude

Det er gisninger på gisninger.
Og vi ved først mere, når og hvis vi når til næste fase af det her.

Som en del af Initiativgruppen, så går jeg ind for fjernvarme. Men, selvf ikke for enhver pris. Helt klart.

Mit håb og ønske er, at komme op over de 200 tilkendegivelser og gerne tæt på 230.
Så vil der i mit hoved være gode muligheder, osse for en god og fair pris.
 Men, det er jo bare mit ønske.
Det vigtigste er alle jeres ønsker.

Kan vi samle opbakning ved tilkendegivelser, så går vi videre og regner på løsninger. Det vil være i samarbejde med BRVV, fordi at de har mulighederne og ressourcerne til at lave projektforslag.
Uden dem, skal vi selv kontakte rådgivere, som Niras, til at udarbejde projektforslag. Det kræver penge, som vi ikke har.

Kan vi ikke samle opbakning, så sker der ikke mere herfra. Det er jeg nødt til at sige

ender det med manglende tilkendegivelse og dermed NEJ TAK
Så anerkender vi det i Initiativgruppen og lukker og slukker for projektet.
- men, så har vi i det mindste prøvet


13/10-2022

Spørgsmål
Efter borgermødet har jeg undret mig lidt over udmeldingerne vedr. biogas fra Greenlab, især Anne Paulins melding om at biogas fortrinsvist bruges til industrien og at det, ikke hende bekendt, blev distribueret til almindelige forbrugere.
Nu har jeg tidligere boet i nærheden af biogas anlæg som leverer til almindelige forbrugere, så jeg tænkte at det måtte kunne undersøges.
En hurtig søgning på energinet.dk gav mig en side der henviste til biogasleverandører, som har opgraderet biogas til brug på det almindelige gasnet. Her kan jeg se at Greenlab Skive er på. Dvs. at det ser ud til at de allerede levere biogas til naturgasnettet.
Jeg er gaskunde hos Norlys, men har aldrig undersøgt hvor de får gassen fra. På Norlys side om naturgas, kan jeg se, at man som gaskunde hos dem har mulighed for at tilvælge biogas, naturligvis mod en merbetaling pr. mdr. Dvs. hvis jeg vælger 100% biogas, så køber de på mine vegne, det der svarer til mit forbrug, hos en biogasleverandør som leverer opgraderet biogas til gasnettet - altså også Greenlab Skive.
Nu er jeg nok bare en almindelige kontormus, der er kvik til googlesøgninger og drager hurtige konklusioner, men jeg har da ikke tænkt mig at betale for fjernvarme, når jeg kan ændre mit gasabonnement og på den måde støtte udviklingen og udbygningen af biogasanlæg, således at det meste af gassen i nettet tilsidst kommer fra vores eget lands biogasanlæg 

Svar
Super indlæg. Og tak for at bringe det op.
Det som du har fundet her, handler om at du for en merpris på din gasregning kan støtte biogasproduktion.
Hilsen Henriette

Her er et link til klimaaftalen om udfasning af gas.

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/bred-aftale-om-klimavenlig-varme-til-danskerne

Spørgsmål :
Jeg har måske bare en forventning om at Skive Kommune i forbindelse med, og i samarbejde med Greenlab, tager et større ansvar i forhold til at levere til fjernvarmenettet, i stedet for gasnettet. Gør de det, så er der - for mig- ingen grund til at få varmen fra et fjernvarmeanlæg som blandt andet fyre med flis/træpiller, som jeg synes er en større miljøbelastning set i forhold til f.eks. biogasanlæg. Men det er jo bare sådan jeg har det.

Svar
Sådan set meget enig. 👍
Som Jens fra BRVV nævnte så vil værket meget gerne med i overskudsvarme og have en vindmølle, som noget af det næste. Solceller har de jo allerede.
I indeværende år har flisværker dog kunnet holde forbrugerprisen fornuftig.

12/10-2022

spørgsmål:
Hvorfor skulle det være interessant for borgere med el-varme og måske osse borgere med varmepumpe at komme med på fjernvarme.

Svar:
Det mener jeg fordi:

- samtidig med at el-afgiften blev reduceret til EU’s minimumssats, så steg el-transport udgiften til det dobbelte. I runde tal fra 1kr til 2kr./kWh. Samlet set en lille stigning i prisen.

Årsagen til denne stigning er, at hele Danmark forbruger mere el end tidligere. Der strømmer betydeligt mere el igennem og ud til forbrugere og virksomheder.

De forklarede, at den større mængde betød et større ledningstab. Og den omkostning kommer videre ud til forbrugerne gennem transport-udgiften.

Der er advarsler pt om mulige perioder uden strøm. For nogle dage siden var Bornholm uden strøm fra tidlig morgen til op ad formiddagen.

Den øgede mængde fra tidligere år og frem til nu skyldes den klimaproces, hvor vi ændrer adfærd med eldrevne biler, individuelle varmepumper, varmepumper til varmeforsyning, el-kedler og sikkert andre forhold.

Fremadrettet vil den trend sandsynligt fortsætte.
- vi vil sikkert få flere el-biler og flere varmepumper.

Derudover kunne man osse kigge på varmepumpens levetid.
Hvorlænge kan vp holde og når den skal skiftes; er det så det hele eller kan man nøjes med udskiftning af dele.

 


12/10-2022

spørgsmål
Hvorfor skulle det være interessant for borgere med pillefyr at komme med på fjernvarme. ?

Svar:
Det mener jeg fordi:

- at det har vist sig at varmeværker i større grad end tidligere benytter piller som et alternativt brændsel. Eksempelvis når prisen på el, gas og olie (for at nævne nogle) stiger væsentligt eller bare er høj.

I 2022 formår værker med flis, piller og anden afbrænding - at holde prisen fornuftig stabil og lav.

Man kunne godt opleve den trend fremadrettet at andre værker udvider deres forsyningssikkerhed med netop piller som ekstra brændsel.

Det vil lægge et øget pres på piller og gøre det sværere for den almindelige forbruger at skaffe piller til en billigere pris end fjernvarme.

Men, hvis man har træ /flis til nærmest ingen penge - så vil ‘det sandsynligt være billigere end fjernvarme.

 

12/10-2022

Fik en relevant kommentar: Spørgsmål
DET VIRKER LIDT SOM OM DER ‘KUN ER 1 LØSNING. Og den er dyr..
131 tkr ( 115 tkr + 16 tkr ) ved 200 husstande og hvad så hvis der ikke bliver så mange. Hvad bliver prisen så ?

Svar:
Det kan jeg faktisk godt forstå, at man måske tænker; at der kun er ‘en løsning.
Relevant nok. Men, nej. Der er flere. Og de kommer op til vurdering.

Spørgsmål 
Er vi “gift” med BRVV?

Svar:
Nej det er vi ikke. Vi kunne såmænd lave vores eget værk og køre det som en satellit løsning, ligesom Vridsted. Derfor var det også en del af oplægget.
- Det kræver en del at starte sit eget værk op med administration og drift af anlæg.

Der er muligt, men det smarteste for os er at koble os på BRVV’s adm og drift.


PRISEN - svar:
Jeg synes osse, at det lyder som mange penge.
Vi skal huske at det, vi er præsenteret for er et BUD på, hvad det kunne koste.

Når vi kender antallet af tilkendegivelser, så skal der regnes priser og vurderes på brændselstyper. Ligesom fordelinger og transmissionledningen bliver et punkt.

Når priserne er færdigvurderet, så ved alle meget mere.
Og det er de ikke endnu.

Tænker helt klart - at der bliver et nyt borgermøde, når priserne er klar.

Allerførst hat vi brug for tilkendegivelse. Når vi har dem, så må vi se hvad de viser. 

11/10-2022

Spørgsmål
Hvad vil det koste med det hele ?

Svar
Hver enkelt husstand skal betale for tilslutning og for en Unit.

Unit er det nemmeste. De koster fra 16.000kr og opefter, hvis man vil eje sin unit.
BRVV tilbyder en leje-unit til 1600kr/år.

Tilslutning afhænger af, hvor mange der er med.
Ved 200 husstande var der 2 bud på det.
1. Hvis man alene regner på transmission fra Balling til Oddense + Distribution
Til det præsenterede BRVV et bud på på 115 tkr
2. Hvis man regner overskudsvarme fra GreenLab ind i det, kunne tilslutning måske komme ned i 82 tkr.

DET ER DET bedste bud pt. Der skal endeligt regnes på det, når tilkendegivelser foreligger.

Tilslutningen kan betales ved start eller finansieres over eks 10 år

https://www.facebook.com/groups/872607503907807/permalink/878749389960285/12/10-2022

Her er Henriette Solmands bud på, hvad de næste måneder kunne indeholde af opgaver og udfordringer - forudsat at vi i Oddense vælger at stå sammen om at få fælles varmeforsyning.

Oddense - nu:
- Tilkendegivelse fra Oddense’ s borgere, erhverv og institutioner.

(BRVV) - 1 måned til:
- oplæg på tilslutning er i oplæg regnet på 200
- beregne endelige tilslutningspriser
- Bestyrelsen i BRVV skal godkende udvidelse af forsyningsområde
- udarbejdelse af projektforslag
- indsendelse af projektforslag til Skive kommune

(Skive kommune) - 1 måned til:
- betinget godkendelse af projektforslag fra Skive kommune og
- iværksætte høring

(BRVV)
- ansøge tilskud fra fjernvarmepulje
- bindende tilslutning fra borgerne
- bestille rør, smede og entreprenører mm

- nedlægning af rør kunne i bedste fald blive henover sommeren og efterår 2023.
I værste fald skubbes rørlægning til sommeren 24.

Altsammen forudsat, at vi i Oddense kan finde opbakning til fælles varmeforsyning.

Henriette Solmand


11/10-2022

Spørgsmål.
Kan vi nå det til vinteren 2023. ?

Svar:
JA, forudsat at vi i Oddense kan finde opbakning til fælles varmeforsyning. Så er det muligt. I værste fald skubbes det et år.
- Kan vi og vil vi, så er det godt.
- Kan vi ikke samle nok, så har vi prøvet

Initiativgruppen har brug for skemaet med tilkendegivelse JA/NEJ, for at kende interessen.

Som jeg sagde på borgermødet, så er det vigtigt at vi hver især gør det, der passer til vores egen husstand. Og så må se, hvad det hele ender ud med.
jo flere der er med, jo billigere bliver det for den enkelte. Sådan er det. 

Varmeforsyning er styret af Varmeforsyningsloven og er non-profit. Dvs branchen budgetterer med 0,00kr i resultat. Ingen fortjeneste.

Jens fra BRVV, sagde: Ja, hvis BRVV kan komme igang fra årsskiftet.

Komme igang betyder …..
- at få endelig planlagt, søgt Energistyrelsen om midler, bestilt rør, smede og entreprenører.

Men inden skal der udarbejdes projektforslag og Skive Kommune skal lave en betinget godkendelse forud for høring.

Projektforslaget bliver udarbejdet med udgangspunkt i JERES tilkendegivelser.

 

11/10-2022

Spørgsmål

Udfases naturgassen i 2030 ?
Kan vi fortsætte med biogas i stedet.

Svar: For private forbrugere er den politiske beslutning pt at naturgas udfases senest 2035.


Biogas er en handelsvare og handles på en ‘børs’ til højeste pris.

Se iøvrigt svar fra Anne Paulin.10/10
Spørgsmål
Hvad vil det komme til at koste pr. Hus når det er indlagt tilsluttet og køreklar.
Svar
Hver enkelt husstand skal betale for tilslutning og for en Unit.
Unit er det nemmeste. De koster fra 16.000kr og opefter, hvis man vil eje sin unit.
BRVV tilbyder en leje-unit til 1600kr/år.
Tilslutning afhænger af, hvor mange der er med.
Ved 200 husstande var der 2 bud på det.
1. Hvis man alene regner på transmission fra Balling til Oddense + Distribution
Til det præsenterede BRVV et bud på på 115 tkr
2. Hvis man regner overskudsvarme fra GreenLab ind i det, kunne tilslutning måske komme ned i 82 tkr.
DET ER DET bedste bud pt. Der skal endeligt regnes på det, når tilkendegivelser foreligger.
Tilslutningen kan betales ved start eller finansieres over eks 10 år
9/10
Spørgsmål.
Er det noget, der er tilskud til.
Svar
JA..
Der er afsat en fjernvarmepulje til investeringer til gaskonverteringer. Puljen blev tømt for nogle måneder siden.
I forbindelse blev Vinterpakken blev der afsat yderligere midler.
Det forventes, at der løbende kommer flere midler i puljen.
Det er et tilskud, som vurderes af og søges hos Energistyrelsen. Det er noget, som BRVV’ kommer til at ansøge om.
Bemærk: Det er alene det antal forbrugere, som projektforslaget medtager, som der gives tilskud til.
Dem, som nu her giver deres tilkendegivelse. Det er dem, der laves projektforslag ud fra.
Spørgsmål:
Hvor langt fra byskiltet kan man få fjernvarme ?
Kan alle indenfor byskiltet få fjernvarme ?
Svar
Pt har jeg ikke set noget konkret på, hvem der kan og ikke kan.
MEN, skriv på en tilkendegivelse så vi og værket kan se, - at I gerne vil.
Almindeligvis vurderes hver vej for sig.
Hvis der eks er 10 huse på en vej og 1 vil have varmepumpe, så gør det ikke det helt store.
Hvis det er omvendt, kan det blive svært at finde selskabs- og samfundsøkonomi. Der kan man nogle gange gøre området lidt større for at få enderne til at hænge sammen.
Spørgsmål:
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad det koster ?
Svar:
Vi vil gerne tilbyde at forklare sammensætning af BRVV’s bud på varmepris og tilslutning og de usikre elementer i det, hvis nogle kunne være interesseret i det.
Jeg har mulighed for et fyraftensmøde i morgen tirsdag.(11/10)