Oplæg fra initiaivgruppen

Oplæg fra Balling Rødding Fjernvarmeværk