Muligheden for at komme ud i naturen betyder rigtig meget for mange.

Oddense ligger midt på Salling, en halvø midt i Limfjorden, så selvom vi ikke har direkte udsigt til vand, så kan man nå fjorden ved Harre Vig på mindre end 10 minutter. Er man mere til større skovområder er skoven ved Eskjær Hovedgaard mindre end 15 min væk og Naturpark Flyndersø – Sdr Lem der byder på enge, søer, moser og vandløb, lidt mere end 15 min væk.

Men vi behøver ikke rejse så langt for at kunne ”gå en tur i det grønne”. Tæt på byen har vi bl.a. skoleskoven og det grønne område ved H.P´s. fiskesø, og lidt længere ude et engområde ved Otting Udmark og en smuk ådal langs Vium Mølleå fra Saugstrup mod Hjerk Nor.

Men det kan være svært at finde disse område og deres stier, men det arbejdes der på i forskellige regi.

I forbindelse med etableringen af kæmpe vindmøllerne ved Hjerk Nor blev der søgt penge fra det der hed ”Grøn ordning”, det var tænkt som en kompensation til de der blev berørt at vindmøllerne. Vi fik tildelt

Projektets formål var bl.a. at fremme tilgangen og synliggøre adgangen til den skønne natur omkring Hjerk Nor og Viummølle Å samt Otting Udmark til glæde for både lokale og turister. Gøre egnen tilgængelig både til fods, til hest og cykel så vi skaber et bredt fundament for udfoldelse i naturen og skabe attraktive opholdssteder.

Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende vandrerute Krejbjerg - Hjerk Nor – Hjortholm, som du kan læse mere om her.

Den har 3 fikspunkter/opholdssteder. Status efteråret 2020 er at opholdsstederne er etableret, men stieren der skal forbinde steder er endnu ikke en realitet, men man kan komme til de enkelt steder fra offentlig vej.

 

Hjerk Nor/Viummølle Å ved eksisterende betonbro

Der er etableret en bålhytte indeholdende 2 stk. bordbænkesæt og en grill samt en pause-hestefold

Området har før i tiden været benyttet til Grundlovsmøder og der har også været placeret et lille hus til dilettant på området. Området rummer et rigt fugleliv og er en naturmæssig perle! Der er grus- og hulvej til området

 

 

Otting Udmark, Ottingvej

Der er etableret madpakkehus med 1 stk. bordbænkesæt og en pauseboks til hest.

I dette område var der tidligere et Beeshus og tilhørende fold til opsamling af kreaturer. 

Dette var et opsamlingssted på studevejen i Salling hvor studene blevet drevet fra Nymølle over Krejbjerg. Området ligger uforstyrret med udsigt over Geddebæk. I området er der allerede en række stier og markveje På sigt vil vi gerne have dette område til at hænge sammen med Krejbjerg og Hjerk Nor. Der er grus- og markvej til området.

 

 

Vium Mølle/Saugstrupvej

Her er etablere en parkeringsplads bestående af stabilgrus, det er muligt at parkere med bil og hestetrailer og der er et bordbænksæt og mulighed for at binde en hest. Der er sat P skilt op så den kan bruges som rasteplads for bilister og hermed være med til at synliggøre at her findes et naturskønt område. Denne plads vil kan bruges af gangbesværede.

Området langs Viummølle Å er i dag helt utilgængeligt. Her er dog en unik natur langs åen med flere mindre skovpartier. Viummølle Å løber ud i Hjerk Nor. Det er planen at der skal være en sti langs åen der vil forlænge stien omkring Hjerk Nor samt give mulighed for afstikkere til Oddense, Frammerslev og Otting.

 

 

Initiativtagere:

Lisette Møller Christensen mail: vet@hestis.dk, mobil 30703393

Else Godsk Vestergaard mail: elsegodsk@icloud.com, mobil 60189872

Alfred Brunsgaard mail: postmaster@ramsinggaard.dk, mobil 21400778

 

Link til vandrerute ved Hjerk Nor, hvor der er rejst en bålhytte

 https://skive.dk/media/r1zj5nyi/folder-krejbjerg-hjerk-nor-hjortholm-3-sidet-2020.pdf  Punkt 6 er bålhytten