Viking-boderne er blevet til med støtte fra Skov A/S samt hjælp fra en gruppe frivillige i Oddense. Der er i alt blevet produceret 14 boder. Boderne har følgende mål: Dybde: 2,4 m. Bredde: 4,2 m. Højde: 2,25 m.

Formålet:

Formålet med boderne er, at kunne anvende dem i forbindelse med, markedsdage ved Oddense Brugs, byfester, symposium samt øvrige festdage i og omkring Oddense.

Oddense Otting Borgerforening stiller boderne gratis til rådighed for Oddense Brugs max. 3 gange årligt samt 1 gang årligt til byfest i Oddense.

 

Vikingeboder

Leje af boderne:

Pris pr. stk. er kr. 500,-. Minimum 5 stk. og max. 14 stk.

Det er et krav fra udlejers side, at lejerne stiller med 2 mand, for hver påbegyndt 5 boder, ved opsætning og nedtagning.

Ovennævnte priser er for en lejeperiode gældende for 2 dage.

Afregning foregår gennem Oddense-Otting Borgerforening.

Oddense-Otting Borgerforeningen er ikke momsregistreret.

2/3 af samtlige indtægter går til Viking-gruppen. Resten går til Borgerforeningen.

Ovennævnte er besluttet på mødet i Viking-gruppen torsdag den 21. oktober 2021 i OddenseHus.

Kontaktperson: Alfred Brunsgaard tlf. 21400778

Politik og retningslinjer for Viking-boder i Oddense

Indledning:

Viking-boderne er blevet til med støtte fra Skov A/S samt hjælp fra en gruppe frivillige i Oddense. Der er i alt blevet produceret 14 boder. Boderne har følgende mål: Dybde: 2,4 m. Bredde: 4,2 m. Højde: 2,25 m.

Formålet:

Formålet med boderne er, at kunne anvende dem i forbindelse med, markedsdage ved Oddense Brugs, byfester, symposium samt øvrige festdage i og omkring Oddense.

Oddense Otting Borgerforening stiller boderne gratis til rådighed for Oddense Brugs max. 3 gange årligt samt 1 gang årligt til byfest i Oddense.

Retningslinjer:

Boderne kan mod et vederlag lejes af Oddense Otting Borgerforening.

Det er Oddense Otting Borgerforening, som har den daglige vedligeholdelse samt ansvar for boderne.

Det er lejerne, som påtager sig ansvaret for skader opstået under brug af boderne. Det gælder både person- og tingskader.