Der er for flere år siden etableret stier omkring byen, men i forbindelse med områdefornyelsen vil man få disse stier bundet sammen med nye stier, så man kan komme hele vejen rundt om byen. Der vil blive etableret belysning, hvor det mangler. Der skal desuden etableres en lille bro på stiforløbet i det nordvestlige hjørne af Oddense, hvor man skal passere åen for at komme til området omkring H.P´s fiskesø.

 

Det er gruppen ”Byforskønnelse: Oddense – en åben by” der står for disse stier , formanden er

Anna-Lise Vestergaard

mobil: 29734166

E-mail: Annalisev@outlook.dk