OOUGF´s årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag den 25. maj i OddenseHus. På grund af corona, var det senere end der står i vedtægterne, hvilket blev accepteret af de fremmødte.
Der mødte 20 personer op, som hørte årets beretninger fra de forskellige udvalg. Beretningerne bar præg af det seneste års corona, som bergænsede antallet af aktiviteter i de enkelte udvalg.

Regnskabet for det forløbende år blev fremlagt af Lars, som kunne oplyse at det har været et positivt år rent økonomisk. Budgetterne for det kommende år blev også fremlagt og det ser alt sammen fornuftigt ud.

Derefter blev det tid til behandling af indkomne forslag. Her var kommet et forslag fra foreningens side omkring små ændringer i vedtægterne, som blev godkendt.

Næste punkt var valg til bestyrelsen, og her modtog alle genvalg. Således at bestyrelsen fortsat består af 

Formand: Alfred Brunsgaard (på valg)
Fodbold: Marianne Frandsen
Håndbold: Erik Kristensen
Badminton/tennis: Susanne Andersen (på valg)
Fitness / Floorball: Joachim Jensen (på valg)
Arrangement: Betina Ustrup (på valg)
Gymnastik: Tanja Holm Sirait

Lars Christensen fortsætter som kasser udenfor bestyrelsen
Sanne Alsbjerg afløser Randi Ringling som sekretær og hjemmeside ansvarligt, udenfor bestyrelsen

Revisor: Niels Kristian Sørensen og Lis Bruun (på valg)

De enkelte udvalg er stort set besat, der er dog ønske om 1 eller 2 mere til arrangements udvalget, så hvis der sidder nogle derude som har lyst, så tag endelig fat i Betina.

Sidst men ikke mindst blev et nyt tiltag forlagt på generalforsamlingen nemlig frivillighedsprisen. Prisen gives i samarbejde med Sparekassen Balling og uddeles til en person, som har været en uvurderlig støtte og hjælp for klubben igennem mange år.
De nominerede har gennem deres arbejde som træner eller organisationsarbejde, været med til at skabe og forme den klub, som vi alle kender den og holder af

Vinderen af årets Frivillighedspris fik kr. 2.500,- og de gik til Erik Kristensen, som var en af 5 nominerede.
Om Erik blev der skrevet.
Erik Kristensen er 45 år gammel og bosat i Oddense med sin familie
Han har gennem 3 år tier været en stor aktiv for hele OOUGF gennem sit store engagement som spiller og utrættelig drivkraft som træner og organisationsmand for hele klubben i klubben i Oddense.
Erik Kristensen har altid på en behagelig og aktiv måde, været med til at bære og løse de udfordringer, som klubben har bedt ham om.
Erik Kristensen er på alle måder en klubbens mand.