ODDENSE-OTTING PENSIONISTFORENING
AFHOLDER FORSINKET GENERALFORSAMLING


TORSDAG DEN 24 JUNI 2021 KLOKKEN 14.00 I ODDENSEHUS


DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTER
FORSLAG SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST
8 DAGE FØR.


DER KAN IKKE VEDTAGES UNDER EVENTUELT.


FORENINGEN ER VÆRT VED SMØRREBRØD MED 1 ØL/VAND
SAMT KAFFE.TILMELDING ER DERFOR NØDVENDIG SENEST DEN 18 JUNI
2021


TIL LISE PÅ 21 22 09 58.
PÅ GRUND AF DET FALDENDE MEDLEMSTAL VIL FORENINGENS
FREMTID KOMME TIL DEBAT.


BESTYRELSEN.

24 Jun 2021

PENSIONISTFORENING AFHOLDER GENERALFORSAMLING

  • Kl. 14:00
  • OddenseHus
  • Gratis (Tilmelding senest 18. juni)